Villkor

  • Efter vår första kontakt skickar jag dig ett ordererkännade via mejl, som du godkänner genom att skicka ett JA tillbaka
  • Jag arbetar med fasta priser, tillstöter det något oförutsett som innebär ytterligare kostnader så kontaktas kunden
  • Priserna som anges är inklusive moms
  • Vid längre resor än 2 mil debiteras kunden 45:-/mil
  • Jag avsäger mig ansvaret för det som ligger under mark och inte är synligt, det är kundens ansvar att ta reda på markens förutsättningar innan ett eventuellt grävningsarbete utförs (tex om det finns vatten- eller el-ledningar, berggrund etc)
  • Betalningsvillkor: 20 dager netto