Trädgårdskonsultation

Jag kommer hem till din trädgård och vi har en öppen diskution om vad du önskar och jag ger exempel på olika lösningar.
Du kan välja att bara ta mina råd eller betala lite extra för att få en sammanställning av mig genom:
  • En enkel skiss med text
  • Några bilder som hjälp
loading...